Revolution Slider Error: Slider with alias formacion not found.
Maybe you mean: 'slide-esp' or 'emplea2-club' or 'emplea2-club-esp' or 'slide'
01

FORMACIÓ

15 anys amb la certificació de qualitat
del sistema ISO 9001:2015 en FORMACIÓ

Cursos de formació

Equipació per a un ensenyament professional

La nostra entitat té l’interès de dotar a tots els professionals del sector de l’hostaleria i turisme de formació contínua específica segons càrrec que exerceix.

A més com a centre col·laborador del Servei d´Ocupació de Catalunya realitzant formació professional ocupacional (FOAP) per a aturats.

 

 

Tallers, jornades i seminaris de diferents continguts relacionats amb el sector turístic per proporcionar informació d’interès a l’associat.

Disposem de les aules amb tot el material necessari per al desenvolupament de la formació i professorat qualificat per impartir la formació.

Acreditacions

El  sistema de gestió de qualitat de l´Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda segons Norma UNEIX EN ISO 9001 s´audita anualment per  comprovar la seva conformitat, avaluar la seva capacitat per complir amb els requisits legals aplicables, i la seva eficàcia per complir amb els objectius especificats i identificar àrees de millora. Durant 2018 s’ha realitzat la  1ª auditoria de seguiment d´adaptació a la nova normativa ISO 9001:2015, sent la primera vegada que l´associació és certifica l´any 2003, expedit per l´ entitat certificadora APPLUS (certificat EC-1265/03), apostant per la qualitat en l´àrea de formació.

L´abast de les activitats certificades és  «Disseny, realització e impartició de cursos de formació contínua sectorial i intersectorial, impartició de cursos de formació professional ocupacional enfocats al sector turístic».

L´Associació Hotelera disposa d´un sistema de comunicació interna i externa a través de diferents vies per conèixer  i valorar els nostres serveis i fer-nos arribar les queixes i suggeriments dels nostres clients, i l´Asssociació Hotelera respondre a les seves necessitats.

A 20.08.2018  tenim implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015, i en conseqüència disposem d’un procés d’homologació i avaluació dels nostres proveïdors anualment en base als següents ítems:

  • Competència professional
  • Compliment de requisits de servei i producte
  • Resolució d’incidències
  • Valoració global del servei/producte rebut

Si el resultat de l’avaluació és del seu interès, ens ho pot sol·licitar i li farem arribar.

Centre col·laborador del Servei d´Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb número de cens  03503, des de l´any 1999 per homologar les nostres aules per impartir cursos de formació professional ocupacional.

El 26 de març de 2000 es va atorgar la condició de Centre Col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

La nostra entitat treballa en col·laboració amb empreses acreditades per a la impartició de formació matèria de manipulació d’aliments, operadors de piscines i control i prevenció de la legionel·la.

LEGIONEL·LA

MANIPULACIÓN

OPERADOR PISCINA

Notícies