L´Associació / Història Història

Des de la seva fundació en 1989, va iniciar un camí independent per treballar sempre a favor del sector turístic dels nostres municipis.

Entitat professional sense ànim de lucre d’àmbit municipal que agrupa a establiments hotelers de Salou, Cambrils, Vila-seca(La Pineda), units per promoure i defensar interessos comuns.

Al llarg d’aquests 30 anys, hem buscat tenir la força i la identitat que mereixen els nostres associats davant les entitats públiques o privades, afrontant els problemes que se’ns plantejaven, aconseguint tenir presència i ser escoltats en tots ells per poder manifestar la nostra posició en tots els aspectes que ens afecten per al bon funcionament de la nostra empresa.

El nostre inici va ser comptant amb la incorporació de 30 hotels associats, sent actualment un total de 87 hotels, el 95 % dels establiments hotelers de la zona. Representem el 90 % de les places de la Costa Daurada, amb un total de 21.728 habitacions que constitueixen unes 52.604 places hoteleres, que donen treball al voltant de 12.500 persones.

Durant la nostra trajectòria hem aconseguit diferents objectius i projectes, entre els objectius podem destacar que tota activitat realitzada ha estat mesurada i estudiada per al benefici del nostre associats, i entre els nostres projectes es troben la creació de diferents publicacions amb la finalitat de donar a conèixer al turista la gran varietat d’activitats lúdic-culturals que pot oferir-li nostra destinació turística, la diversitat en serveis i categoria dels nostres allotjaments, la localització de punts d’interès a visitar en la Costa Daurada.

Des de 1995, realitzem formació contínua i de reciclatge per als treballadors/ras dels nostres associats, hem ofert formació en diferents àrees d’hostaleria al voltant de 7.000 persones. L’any 2000 vam ser homologats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, com a Centre Col·laborador per impartir formació professional qualificada per a persones en situació d’atur, amb un total de més de 50 cursos i 700 persones formades amb opció d’inserció laboral.

En aquest últim any hem estret llaços de col·laboració amb diferents organismes públics en matèria de formació i promoció.

Durant aquests anys hem col·laborat amb la Universitat Rovira i Virgili en alguns estudis i informes engegats per la universitat per valorar diferents aspectes d’interès del sector turístic, actualment es treballa en l’Estudi de la Visió i Pla Estratègic de promoció de la Costa Daurada.

Hem col·laborat amb algunes escoles d’estudiants de països estranjeros per realitzar pràctiques en les empreses hoteleres associades.

En 1998 vam ser membres fundadors entre altres organismes públics i privats de la Fundació d’Estudis Turístics i Observatori de la Costa Daurada, organisme creat per observar les diferents variables del sector turístic de la nostra zona, estudiar-les i dels resultats obtinguts poder definir polítiques a aplicar per millorar en els punts febles o generar accions noves.

Hem intentat a través de sistemes d’informació, eines de comunicació i la tecnologia mantenir informat al sector hoteler sobre aspectes relacionats amb el dia a dia de la seva activitat empresarial.

Avui dia, volem incidir a canviar i innovar a les noves tecnologies, creant i millorant dins de les nostres possibilitats aquesta plataforma que ens ajudarà a tots a una comunicació més clara i directa, esperem comptar amb la vostra participació i intervenció.