Informes Informes

El Tourism Data System és una plataforma en línia que dota l’Observatori de la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya d’una eina tecnològica per mesurar la conjuntura turística a les comarques de Tarragona amb dos mòduls.

El mòdul E-ocupació consisteix en un sistema en línia de captació i consulta de dades de mesura dels nivells d’ocupació d’allotjament turístic públic col·lectiu.

El módulo E-preus és una eina tecnològica per a la gestió de preus dirigida a les petites i mitjanes empreses turístiques.

Permet l’accés interactiu i la gestió d’informació estratègica sobre mercats per incrementar l’eficiència de la recollida de dades del sector privat i de la presa de decisions per a les empreses donades d’alta al sistema.

El Tourism Data System va sorgir dels programes Plataforma i E-negoci desenvolupats pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques de Tarragona els anys 2010 i 2011, en el marc del projecte Pla per a la Millora de la competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques de Tarragona, cofinançat pel FEDER Eix 1 i la Diputació de Tarragona.

Els establiments hotelers amb la contrasenya tenen accés tant als resultats generals de la zona, com a les seves pròpies dades. Les dades s’extreuen dels qüestionaris que respon l’establiment hoteler des d’aquesta plataforma en línia.

Les xifres públiques de l’Observatori sobre l’activitat turística a la Costa Daurada i Terres de l’Ebre a partir del 2012 estan disponibles a la plataforma en línia Tourism Data System, per accedir-hi pots clicar aquí

A més, els butlletins de coneixement en turisme editats pel PCT de Turisme i Oci poden descarregar a la seva pàgina web
https://plataforma.pct-turisme.cat