L´Associació / Organigrama Organigrama

PRESIDENT

Xavier Roig

4RHotels

VICEPRESIDENT

Carlos Ferrer

Estival Group

VICEPRESIDENT

David Batalla

Best Hotels

SECRETARI

Vicenç Martí

Grupo Reside

TRESORER

Eduard Farriol

Grupo Oh!tels

VOCAL

Sergio Ibarbuen
Jordi Espelt

H10 Hotels

VOCAL

Estrella Sánchez

Hotel Regente Aragón

VOCAL

Indaleci Salas

Grupo Palas

VOCAL

Gustavo Cabedo

Melià

RESPONSABLE FORMACIÓ

Jaume Orteu

4RHotels

Organismes amb representació

Notícies